Tiflotecnia, Lda

Voces Vocalizer para o NVDA

¡Benvido ó Vocalizer para NVDA!

Tiflotecnia, Lda., complácese en anunciar a disponibilidade dun novo sintetizador de alta calidade para o NVDA, o mellor lector de pantalla de código aberto do Mundo!


Este novo sintetizador, o ben coñecido Vocalizer de Nuance, utilizando un controlador específico para NVDA, desenvolvido en Portugal, ten as seguintes ventallas:


  • Voces de alta calidade;
  • Un excelente tempo de resposta;
  • Posibilidade para configurar variante, volume e velocidade;
  • Permite a lectura a moi alta velocidade;
  • Máis de 50 voces en casi 30 linguas diferentes;
  • Pode utilizarse co NVDA portable;
  • O precio final do usuario inclúe sempre, ó menos, 10 EUROS para o desenvolvemento do NVDA.

Cómo instalar

Visita a páxina de descargas para descargar o controlador e instaladores das voces


Onde Comprar

Para comprar o Vocalizer para o NVDA, por favor, contacta cun dos seguintes canais:

Comprar online

Tiflotecnia